مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

فیلتر
هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S
پیشنهاد شگفت انگیز
2,744,171 تومان 2,771,890 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 15.5 کیلوگرم توان مصرفی 400 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S
پیشنهاد شگفت انگیز
2,977,979 تومان 3,008,060 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 18.5 کیلوگرم توان مصرفی 460 وات شدت صدا 79 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 70 سانتی
هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,580,959 تومان 3,617,130 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 21 کیلوگرم توان مصرفی 550 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 930 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 80 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30V2S هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30V2S
پیشنهاد شگفت انگیز
1,178,886 تومان 1,190,794 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 3.6 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات سرعت موتور 2050 دور شدت صدا 68 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش ایلکای هفت پر فلزی با قاب 30 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30A4S هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
1,386,852 تومان 1,400,861 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 3.6 کیلوگرم توان مصرفی 110 وات سرعت موتور 1370 دور شدت صدا 68 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 30 سانتی
هواکش دمنده 35 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-35A4S هواکش دمنده 35 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-35A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
1,458,225 تومان 1,472,955 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 6.1 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات شدت صدا 62 دسی بل سرعت موتور 1310 دور با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 35 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A4S-L هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A4S-L
پیشنهاد شگفت انگیز
1,676,652 تومان 1,693,588 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 7.2 کیلوگرم توان مصرفی 170 وات سرعت موتور 1230 دور شدت صدا 63 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 40 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A6S هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A6S
پیشنهاد شگفت انگیز
1,543,135 تومان 1,558,722 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 8.5 کیلوگرم توان مصرفی 85 وات سرعت موتور 870 دور شدت صدا 65 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 40 سانتی
هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A4S-L هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A4S-L
پیشنهاد شگفت انگیز
1,692,034 تومان 1,709,125 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 8.5 کیلوگرم توان مصرفی 155 وات سرعت موتور 1275 دور شدت صدا 63 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 45 سانتی
هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A6S-L هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A6S-L
پیشنهاد شگفت انگیز
1,692,034 تومان 1,709,125 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 10 کیلوگرم توان مصرفی 100 وات سرعت موتور 910 دور شدت صدا 69 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 45 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A4S-L هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A4S-L
پیشنهاد شگفت انگیز
2,018,135 تومان 2,038,520 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 11 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات سرعت موتور 1320 دور شدت صدا 70 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 50 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A6S هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A6S
پیشنهاد شگفت انگیز
2,018,135 تومان 2,038,520 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 16.5 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات سرعت موتور 910 دور شدت صدا 69 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 50 سانتی

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد