مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

فیلتر
هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-30D4S هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-30D4S
پیشنهاد ویژه محدود
955,350 تومان 990,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.3 کیلوگرم توان مصرفی 115 وات شدت صدا 53 دسی بل سرعت موتور 1400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی
هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-35D4S هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-35D4S
پیشنهاد ویژه محدود
993,950 تومان 1,030,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.8 کیلوگرم توان مصرفی 130 وات شدت صدا 59 دسی بل سرعت موتور 1420 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-40D4S هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-40D4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,035,445 تومان 1,073,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 7.4 کیلوگرم توان مصرفی 150 وات شدت صدا 61 دسی بل سرعت موتور 1400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی
هواکش دمنده 45 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-45D4S هواکش دمنده 45 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-45D4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,065,360 تومان 1,104,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 8.7 کیلوگرم توان مصرفی 150 وات شدت صدا 63 دسی بل سرعت موتور 1420 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-50D4S هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-50D4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,129,050 تومان 1,170,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 9 کیلوگرم توان مصرفی 170 وات شدت صدا 65 دسی بل سرعت موتور 1370 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانتی
هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-60D4S هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-60D4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,619,270 تومان 1,678,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 13 کیلوگرم هواکش صنعتی توان مصرفی 375 وات سرعت موتور 1350 دور شدت صدا 71 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-30D2S هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-30D2S
پیشنهاد ویژه محدود
1,186,950 تومان 1,230,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.3 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات شدت صدا 63 دسی بل سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی
هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-35D2S هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-35D2S
پیشنهاد ویژه محدود
1,285,380 تومان 1,332,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.8 کیلوگرم توان مصرفی 165 وات شدت صدا 65 دسی بل سرعت موتور 2400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-40D2S هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی سبک فلزی VID-40D2S
پیشنهاد ویژه محدود
1,412,760 تومان 1,464,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 7.4 کیلوگرم توان مصرفی 280 وات شدت صدا 69 دسی بل سرعت موتور 2400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی
هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S
پیشنهاد ویژه محدود
2,151,950 تومان 2,230,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 15.5 کیلوگرم توان مصرفی 400 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S
پیشنهاد ویژه محدود
2,335,300 تومان 2,420,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 18.5 کیلوگرم توان مصرفی 460 وات شدت صدا 79 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 70 سانتی
هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S
پیشنهاد ویژه محدود
2,808,150 تومان 2,910,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 21 کیلوگرم توان مصرفی 550 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 930 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 80 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی ایلکا VIE-30A4S هواکش دمنده 30 سانتی صنعتی ایلکا VIE-30A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,013,250 تومان 1,050,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 5.2 کیلوگرم توان مصرفی 85 وات شدت صدا 52 دسی بل سرعت موتور 1430 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 30 سانتی
هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی ایلکا VIE-35A4S هواکش دمنده 35 سانتی صنعتی ایلکا VIE-35A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,082,730 تومان 1,122,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 5.7 کیلوگرم توان مصرفی 105 وات شدت صدا 57 دسی بل سرعت موتور 1375 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 35 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی ایلکا VIE-40A4S هواکش دمنده 40 سانتی صنعتی ایلکا VIE-40A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,154,140 تومان 1,196,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6 کیلوگرم توان مصرفی 150 وات شدت صدا 58 دسی بل سرعت موتور 1280 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 40 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی ایلکا VIE-50A4T هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی ایلکا VIE-50A4T
پیشنهاد ویژه محدود
1,418,550 تومان 1,470,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 8.3 کیلوگرم توان مصرفی 320 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 1300 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 50 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی ایلکا VIE-50A4S هواکش دمنده 50 سانتی صنعتی ایلکا VIE-50A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,418,550 تومان 1,470,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 9.2 کیلوگرم توان مصرفی 320 وات شدت صدا 71 دسی بل سرعت موتور 1290 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 50 سانتی
هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی ایلکا VIE-60R4S هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی ایلکا VIE-60R4S
پیشنهاد ویژه محدود
3,136,250 تومان 3,250,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 17.7 کیلوگرم توان مصرفی 780 وات شدت صدا 73 دسی بل سرعت موتور 1380 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 60 سانتی
هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی ایلکا VIE-70R4T هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی ایلکا VIE-70R4T
پیشنهاد ویژه محدود
5,346,100 تومان 5,540,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 30 کیلوگرم توان مصرفی 1300 وات شدت صدا 83 دسی بل سرعت موتور 1300 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی ایلکا 70 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30V2S هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30V2S
پیشنهاد ویژه محدود
924,470 تومان 958,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 3.6 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات سرعت موتور 2050 دور شدت صدا 68 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش ایلکای هفت پر فلزی با قاب 30 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30A4S هواکش دمنده 30 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقاب VIK-30A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,087,555 تومان 1,127,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 3.6 کیلوگرم توان مصرفی 110 وات سرعت موتور 1370 دور شدت صدا 68 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 30 سانتی
هواکش دمنده 35 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-35A4S هواکش دمنده 35 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-35A4S
پیشنهاد ویژه محدود
1,143,525 تومان 1,185,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 6.1 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات شدت صدا 62 دسی بل سرعت موتور 1310 دور با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 35 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A4S-L هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A4S-L
پیشنهاد ویژه محدود
1,314,813 تومان 1,362,500 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 7.2 کیلوگرم توان مصرفی 170 وات سرعت موتور 1230 دور شدت صدا 63 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 40 سانتی
هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A6S هواکش دمنده 40 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-40A6S
پیشنهاد ویژه محدود
1,210,110 تومان 1,254,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 8.5 کیلوگرم توان مصرفی 85 وات سرعت موتور 870 دور شدت صدا 65 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 40 سانتی
هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A4S-L هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A4S-L
پیشنهاد ویژه محدود
1,326,875 تومان 1,375,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 8.5 کیلوگرم توان مصرفی 155 وات سرعت موتور 1275 دور شدت صدا 63 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 45 سانتی
هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A6S-L هواکش دمنده 45 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-45A6S-L
پیشنهاد ویژه محدود
1,326,875 تومان 1,375,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 10 کیلوگرم توان مصرفی 100 وات سرعت موتور 910 دور شدت صدا 69 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 45 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A4S-L هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A4S-L
پیشنهاد ویژه محدود
1,582,600 تومان 1,640,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 11 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات سرعت موتور 1320 دور شدت صدا 70 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 50 سانتی
هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A6S هواکش دمنده 50 سانتی ایلکای هفت پر فلزی باقابVIK-50A6S
پیشنهاد ویژه محدود
1,582,600 تومان 1,640,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش دمنده وزن 16.5 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات سرعت موتور 910 دور شدت صدا 69 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده ایلکای هفت پر فلزی با قاب 50 سانتی

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد