مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

توان مصرفی

جنس بدنه

فیلتر
هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S هواکش VMA-10S2S دمنده 10 سانتی فلزی هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
114,835 تومان 119,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی موتور CKD ایتالیا وزن 0.45 کیلوگرم توان مصرفی 15 وات سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 10 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S هواکش VMA-12S2S دمنده 12 سانتی فلزی هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
120,625 تومان 125,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 0.5 کیلوگرم موتور CKD ایتالیا توان مصرفی 16.5 وات سرعت موتور 2050 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 12 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S هواکش VMA-20C4S دمنده 20 سانتی  فلزی هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
259,585 تومان 269,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم سرعت 1400 دور توان مصرفی 36 وات شدت صدا 41 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S هواکش VMA-25C4S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
286,605 تومان 297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 42 وات شدت صدا 45 دسی بل سرعت موتور 1350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S هواکش VMA-30C4S دمنده 30 سانتی فلزی هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
313,625 تومان 325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 2 کیلوگرم توان مصرفی 45 وات سرعت موتور 1220 دور شدت صدا 49 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 30 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S هواکش VMA-15C2S دمنده 15 سانتی فلزی هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
260,550 تومان 270,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.3 کیلوگرم توان مصرفی 41 وات سرعت موتور 2800 دور شدت صدا 47 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 15 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S هواکش VMA-20C2S دمنده 20 سانتی فلزی هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
286,605 تومان 297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم توان مصرفی 51 وات سرعت موتور 2500 دور شدت صدا 54 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S هواکش VMA-25C2S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
313,625 تومان 325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 52 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 58 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S فن بین کانالی VLN-10C2S دمنده 10 سانتی فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
772,000 تومان 800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 33 وات شدت صدا 50 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 10 سانتی
فن بین کانالی دمنده 12 سانتی مدل VLN-12C2S فن بین کانالی VLN-12C2S دمنده 12 سانتی فن بین کانالی دمنده 12 سانتی مدل VLN-12C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
849,200 تومان 880,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 35 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 50 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 12 سانتی
فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S فن بین کانالی VLN-15C2S دمنده 15 سانتی فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
926,400 تومان 960,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 36 وات شدت صدا 49 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S-HP فن بین کانالی VLN-15C2S-HP دمنده 15 سانتی فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S-HP
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
1,737,000 تومان 1,800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3 کیلوگرم توان مصرفی 120 وات سرعت موتور 2450 دور شدت صدا 62 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
فن بین کانالی دمنده 20 سانتی مدل VLN-20C2S فن بین کانالی VLN-20C2S دمنده 20 سانتی فن بین کانالی دمنده 20 سانتی مدل VLN-20C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
1,916,490 تومان 1,986,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 125 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 20 سانتی
هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S هواکش دمنده 60 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-60K4S
پیشنهاد ویژه محدود
2,151,950 تومان 2,230,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 15.5 کیلوگرم توان مصرفی 400 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S هواکش دمنده 70 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-70K4S
پیشنهاد ویژه محدود
2,335,300 تومان 2,420,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 18.5 کیلوگرم توان مصرفی 460 وات شدت صدا 79 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 70 سانتی
هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S هواکش دمنده 80 سانتی صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S
پیشنهاد ویژه محدود
2,808,150 تومان 2,910,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 21 کیلوگرم توان مصرفی 550 وات شدت صدا 76 دسی بل سرعت موتور 930 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 80 سانتی

خرید هواکش

هواکش، وسیله ای است که با بیرون راندن هوای داخل محیط، به گردش و جریان هوا کمک کرده و به این ترتیب هوای داخل محیط را پاک می کند. این محیط می تواند فضای خانه، محیط صنعتی یا تاسیساتی باشد. سیستم و دستگاه های زیادی به فن هواکش نیاز دارند. انتخاب دستگاه تهویه مناسب باید با توجه به کاربرد و کارآیی آن صورت گیرد. امروزه فن ها به بخشی جداناپذیر از اجزای یک ساختمان، کارخانه و... تبدیل شده اند. دستگاه هایی که جریان هوا را تامین می کنند به دو دسته هواکش و تخلیه کننده هوا تقسیم می شوند. در این میان دستگاه تهویه نقش مهمی در جریان هوا دارد و با توجه به راندمان و کارآیی بهتر آن نسبت به تخلیه-کننده های هوا، در موارد صنعتی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. فن ها به لحاظ ساختاری در دسته بندی محوری، گریز از مرکز و فن های مخصوص قرار می گیرند. هواکش نوع محوری، به منظور عبور جریان بالای هوا و نیز مقاومت پایین مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که دستگاه تهویه نوع گریز از مرکز، در مواردی که مقاومت بالا باشد کاربرد دارد. دستگاه های تهویه با اندازه های متنوعی ساخته می شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد. هدف از خرید فن دستشویی را می توان جابه جایی هوا دانست. ممکن است برخی افراد فن هواکش را با دستگاهی به نام دمنده مشابه بدانند. اما حقیقت این است که تفاوت ساختاری و نیز کاربردی بین این دو محصول وجود دارد. دمنده را باید نوعی وسیله مکانیکی دانست که هوا را از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر انتقال می دهد. دستگاه تهویه هوا با ایجاد مسیری برای ورود و خروج هوا و نیز به گردش درآمدن آن، عمل تهویه را انجام داده و هوای سالم را جایگزین می کنند.

هواکش های سایت

اجزای تشکیل دهنده دستگاه تهویه

ساختار دستگاه تهویه متشکل از 4 بخش اصلی است: پره، موتور، محافظ و پوشش آن. با توجه به آن چه پیش تر اشاره شد، هواکش بی صدای خانگی، قابلیت پاکسازی محیط از آلودگی هایی چون دود، بوی مواد شیمیایی، گاز و ... را دارد. بنابراین در سلامتی و فراهم کردن هوای سالم برای تنفس افرادی که در چنین محیطی مشغول به فعالیت هستند و یا رفت وآمد دارند، بسیار موثر است. در ادامه با انواع و کاربرد فن ها از جمله هواکش ضد آب بیشتر آشنا می شویم.

مشخصات انواع هواکش

همان طور که گفته شد، فن ها مدل های متنوعی دارند که با توجه به کاربردشان، در اندازه و ابعاد متفاوتی تولید می شوند. مدل های مختلف دستگاه تهویه ، از لحاظ جنس بدنه، پروانه، قطر و دیگر اجزای آن با هم تفاوت دارند. البته باید اشاره کرد به صورت کلی، فن های صنعتی کاربرد مشابه فن های خانگی دارند با این تفاوت که متناسب با محیط صنعتی ساخته می شوند. در ادامه به بررسی انواع هواکش و کاربردهای آن ها می پردازیم.

دستگاه تهویه خانگی

دستگاه های تهویه خانگی از نظر اندازه، دارای ابعاد کوچکتری هستند و به منظور بهبود کیفیت هوای خانه مورد بهره برداری قرار می گیرند. برای مثال جهت تهویه هوا از هواکش سرویس بهداشتی استفاده می شود. همچنین استفاده از این دستگاه در حمام و در صورت نیاز در آشپزخانه یا بالکن ضروری است. البته باید اشاره کرد که به دلیل ساختار و ابعاد مناسب آن، از این فن ها در محیط های اداری و نیز انبار و مغازه های کوچک نیز استفاده می کنند تا هوایی که تنفس می شود تمیز شده و بهداشت محیط تامین شود. شما میتوانید با خرید اینترنتی هواکش خانگی در وقت خود صرفه جویی کرده و انتخاب ایده آلی از طریق بهره مندی از مشاورین فروش آریا ایمن داشته باشید. تهویه و هواکش مناسب در کیفیت هوای داخل محیط نقش مهمی دارد. همچنین از رشد میکروب ها و آلودگی بیشتر، پیشگیری می کند. فن های خانگی در سه نوع پره محور، لوله محور و دارای پروانه تولید می شوند. در چنین محیط هایی که معمولا اندازه کوچکی دارند، انتخاب و خرید هواکش بی صدا توصیه می شود.

یکی از نکاتی که در خرید هواکش باید به آن دقت کافی داشت، میزان صدای فن است. علاوه بر این توجه به ابعاد و اندازه آن با توجه به محلی که قرار است نصب شود، بسیار اهمیت دارد. همچنین به هنگام خرید هواکش تهویه، باید به میزان مقاومت دستگاه در برابر عوامل محیطی چون رطوبت، گرد و غبار و کاربرد آن مانند فن ضد آب توجه لازم داشت. تولیدکننده های ایرانی در حال حاضر هواکش های با کیفیت مطلوب و متنوعی تولید کرده اند که قابل رقابت با مدل های مشابه خارجی است و البته از قیمت پایین تری برخوردار هستند. از مدل های باکیفیت فن های تولید داخل، می توان از هواکش خزرفن و هواکش دمنده نام برد. این مدل ها مطابق استانداردهای روز اروپا ساخته شده اند و به برخی کشورها نیز صادر می شوند. به منظور کسب اطلاعات در رابطه با مشخصات هر یک از این مدل ها و قیمت آنان می توانید به فروشگاه اینترنتی آریا ایمن مراجعه کنید. همچنین می توانید جهت خرید اینترنتی هواکش دستشویی و خرید اینترنتی هواکش دمنده از طریق فروشگاه آریا ایمن اقدام نمایید.

هواکش خانگی

هواکش صنعتی

در محیط های صنعتی نیاز به خرید هواکش بزرگ می باشد. یکی از وسیله های پرکاربرد در صنعت، دستگاه های تهویه صنعتی هستند که در کارخانه ها، کارگاه ها و به طور کلی محیط های صنعتی به منظور تهویه هوای محیط، قابل استفاده اند. علاوه بر این استفاده از هواکش های صنعتی در چنین محیط هایی، جهت از بین بردن ذرات آلاینده که در هوا موجود است، ضروری می باشد. یکی دیگر از موراد کاربردی هواکش صنعتی در پارکینگ های طبقاتی و نیز انبارهای بزرگ است. اجزای اصلی سازنده این دستگاه های تهویه، الکتروموتور، پروانه و بدنه خارجی آن است. این دستگاه ها نیز، در اندازه های متفاوتی تولید می شوند که بسته به محیطی که از آن استفاده می شود انتخاب نوع هواکش متفاوت خواهد بود. هواکش صنعتی، از نظر نوع عملکرد در رابطه با تهویه هوا، در 3 کلاس متفاوت تقسیم بندی می شود. البته باید اشاره کرد که در بیشتر موارد، این نوع دستگاه ها راندمانی بین 70 تا 80 درصدی دارند. هر چه شماره کلاس فن هواکش بالاتر باشد، به این معنی است که بازدهی دستگاه بیشتر بوده و بالطبع قیمت آن نیز بالاتر است. پایین بودن شماره دستگاه نیز به معنی عملکرد ضعیف تر آن است. باید اشاره کرد که اساس کارکرد هواکش صنعتی و خانگی مشابه یکدیگرند. تفاوت آن ها در قدرت، اندازه و کاربردشان است. یک هواکش صنعتی، به دستگاهی گفته می شود که در محیط های کارخانه ای وکارگاهی جهت به گردش درآوردن هوا و نیز حفظ خشک بودن محیط برای پیشگیری از فاسد شدن مواد موجود در آن و... استفاده می شود. در حقیقت وظیفه آن حفظ هوای پاکیزه درون محیط است.

هواکش صنعتی با دور بالا

فن های صنعتی با دور بالا، به دلیل عملکرد و قدرت بالای خود، مزیت بیشتری نسبت به دیگر فن ها به ویژه فن خانگی دارند. از لحاظ اندازه نیز، ابعاد بزرگتری نسبت به فن های خانگی دارند اما مشابه آن، از موتور الکتریکی، پوشش بدنه و پروانه ساخته می شوند. با توجه به عملکرد موتور در راه اندازی دستگاه، واضح است که بالا بودن قدرت موتور منجر به جابه جایی حجم هوای بیشتری می گردد. این دستگاه به دلیل سرعت چرخش و تعداد دور بالای آن، دستگاه تهویه صنعتی با دور بالا نام گرفته است.

دستگاه تهویه تاسیساتی

این دستگاه را می توان از زیرمجموعه های فن هواکش صنعتی به شمار آورد. اما قدرت و بازدهی بیشتری نسبت به دیگر مدل های صنعتی دارد. یکی از کاربردهای مهم این دستگاه، در کوره های آجرپزی و محیط های مشابه آن است که هوای آلوده تری دارند. ساختار این دستگاه دارای یک موتور الکتریکی است که به منظور روشن شدن دستگاه و تامین قدرت مورد نیاز جهت راه اندازی آن استفاده می شود. علاوه بر این از یک پروانه برای انجام تهویه هوا و یک قاب به عنوان پوشش بدنه و اجزای دستگاه، برخوردار است. هواکش صنعتی و تاسیساتی مدل های متنوعی دارند که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

• هواکش صنعتی و تاسیساتی پروانه ای: این مدل شامل 4 تا 6 پروانه است. در مدل های کوچکتر این دستگاه، پروانه ها به موتور وصل شده اند، و در مدل های با ابعاد بزرگتر، به کمک یک تسمه پروانه ها به موتور وصل می شوند.

• هواکش صنعتی و تاسیساتی محوری: این مدل نسبت به مدل های قبل دارای قدرت بیشتری برای جابه جایی هوا است و البته این عمل را با سرعت بیشتری انجام می دهد.

• هواکش صنعتی و تاسیساتی گریز از مرکز: پروانه این مدل از فن ها، به حالت متحرک نصب می گردد و با قابلیت مکش بالا، می تواند هوای تمیز را جایگزی هوای آلوده نماید.

دستگاه تهویه آکسیال

این نوع فن به دلیل نوع پره های آن به آکسیال معروف شده است. پره های این دستگاه در جهت گردش هوا به چرخش درمی آید. عملکرد این دستگاه به این صورت می باشد که هوا را هم جهت با محور و موازی با راستای آن به داخل دستگاه رانده و در همان جهت نیز به بیرون رانده می شود. از مهم ترین مشخصات دستگاه تهویه آکسیال، جابه جایی حجم بزرگی از هوا در فشار کم می باشد.

دستگاه تهویه سانتریفیوژ

این مدل از دستگاه های تهویه، جابه جایی و تهویه هوا را سرعت و شدت بیشتری انجام می دهند. جهت هوای آلوده که ممکن است دارای ذرات آلاینده نیز باشد، با ورود به فن سانتریفیوژ، 90 درجه تغییر کرده و سپس به بیرون رانده می شود. محور چرخشی و تیغه های شعاعی از اجزای تشکیل دهنده این دستگاه هستند. این تیغه ها در قابی حلزونی شکل گنجانده شده اند. دیگر قطعات تشکیل دهنده آن شامل پروانه، موتور الکتریکی و قیف می باشد. همان طور که اشاره شد فن هواکش سانتریفیوژ، هوا را به صورت عمود بر جهت حرکت پروانه ها هدایت می¬کند. یکی از قابلیت های دستگاه تهویه سانتریفیوژ، مقاومت در برابر افت فشار استاتیک می باشد که در برخی سیستم ها می تواند رخ دهد. همچنین علاوه بر امکان تهویه هوا، می تواند هوای محیط را خنک کرده و گازهای آلاینده را از آن دور کند. قیمت انواع دستگاه تهویه به فاکتورهای متفاوتی وابسته است که با توجه به اندازه، کارآیی و عملکرد آن تعیین می شود. فاکتوری که در تعیین قیمت هواکش سانتریفیوژ موثر است، به نوع پروانه آن باز می گردد. پروانه هایی که در ساخت این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند دارای سه نوع مختلف هستند. این پروانه ها عبارتند از :

• پروانه forward یا به اصطلاح پروانه ای که رو به جلو خم شده است

• پروانه backward یا به اصطلاح پروانه ای که رو به عقب خم شده است

• پروانه radial یا به اصطلاح پروانه شعاعی

ادامه مطلب

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد