مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

توان مصرفی

جنس بدنه

فیلتر
هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S هواکش VMA-10S2S دمنده 10 سانتی فلزی هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
146,438 تومان 147,917 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی موتور CKD ایتالیا وزن 0.45 کیلوگرم توان مصرفی 15 وات سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 10 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S هواکش VMA-12S2S دمنده 12 سانتی فلزی هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
153,821 تومان 155,375 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 0.5 کیلوگرم موتور CKD ایتالیا توان مصرفی 16.5 وات سرعت موتور 2050 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 12 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S هواکش VMA-20C4S دمنده 20 سانتی  فلزی هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
331,023 تومان 334,367 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم سرعت 1400 دور توان مصرفی 36 وات شدت صدا 41 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S هواکش VMA-25C4S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
365,479 تومان 369,171 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 42 وات شدت صدا 45 دسی بل سرعت موتور 1350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S هواکش VMA-30C4S دمنده 30 سانتی فلزی هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
399,935 تومان 403,975 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 2 کیلوگرم توان مصرفی 45 وات سرعت موتور 1220 دور شدت صدا 49 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 30 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S هواکش VMA-15C2S دمنده 15 سانتی فلزی هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
332,254 تومان 335,610 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.3 کیلوگرم توان مصرفی 41 وات سرعت موتور 2800 دور شدت صدا 47 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 15 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S هواکش VMA-20C2S دمنده 20 سانتی فلزی هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
365,479 تومان 369,171 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم توان مصرفی 51 وات سرعت موتور 2500 دور شدت صدا 54 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S هواکش VMA-25C2S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
399,935 تومان 403,975 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 52 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 58 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S فن بین کانالی VLN-10C2S دمنده 10 سانتی فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
984,456 تومان 994,400 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 33 وات شدت صدا 50 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 10 سانتی
هواکش دمنده 15 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-15H2S VAL-15H2S هواکش دمنده 15 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش دمنده 15 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-15H2S
پیشنهاد شگفت انگیز
301,490 تومان 304,535 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 1.2 کیلوگرم توان مصرفی 35 وات شدت صدا 47 دسی بل سرعت موتور 2150 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش خانگی اتولوکس 15 سانتی
هواکش دمنده 20 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-20C4S VAL-20C4S هواکش دمنده 20 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش دمنده 20 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-20C4S
پیشنهاد شگفت انگیز
430,700 تومان 435,050 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 1.7 کیلوگرم توان مصرفی 34 وات شدت صدا 42 دسی بل سرعت موتور 1340 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش خانگی اتولوکس 20 سانتی
VAL-20C4Sهواکش دمنده 25 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-25C4S VAL-25C4S هواکش دمنده 25 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید VAL-20C4Sهواکش دمنده 25 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-25C4S
پیشنهاد شگفت انگیز
492,228 تومان 497,200 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 2.1 کیلوگرم توان مصرفی 44 وات سرعت موتور 1200 دور شدت صدا 48 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش خانگی اتولوکس 25 سانتی
هواکش دمنده 30 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-30C4S VAL-30C4S هواکش دمنده 30 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش دمنده 30 سانتی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید مدل VAL-30C4S
پیشنهاد شگفت انگیز
553,757 تومان 559,350 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 2.4 کیلوگرم توان مصرفی 50 وات شدت صدا 44 دسی بل سرعت موتور 1170 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دریچه دار اتوماتیک بدون کلید هواکش خانگی اتولوکس 30 سانتی
هواکش دمنده 15 سانتی آکسی لاین مدل VBX-15S2S هواکش VBX-15S2S دمنده 15 سانتی آکسی لاین هواکش دمنده 15 سانتی آکسی لاین مدل VBX-15S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
148,899 تومان 150,403 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 23 وات سرعت موتور 2000 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده سایز پره ها 15 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین 15 سانتی
هواکش دمنده 20 سانتی آکسی لاین مدل VBX-20S2S هواکش VBX-20S2S دمنده 20 سانتی آکسی لاین هواکش دمنده 20 سانتی آکسی لاین مدل VBX-20S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد شگفت انگیز
237,500 تومان 239,899 تومان
(1) دیدگاه
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 27 وات سرعت موتور 1650 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دارای ابعاد خارجی 27*27 سایز پره ها 20 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین20 سانتی
هواکش دمنده 10 سانتی هایلوکس اتوماتیک VDI-10S2S هواکش دمنده 10 سانتی هایلوکس اتوماتیک VDI-10S2S
پیشنهاد ویژه محدود
اتمام موجودی 2 تومان
موتور CKD ایتالیا وزن 0.55کیلوگرم با دریچه اتوماتیک توان مصرفی 18 وات سرعت موتور 2300 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش خانگی هایلوکس هواکش 10 سانتی اتوماتیک
هواکش دمنده 15 سانتی هایلوکس اتوماتیک VDI-15S2S هواکش دمنده 15 سانتی هایلوکس اتوماتیک VDI-15S2S
پیشنهاد ویژه محدود
اتمام موجودی 2 تومان
موتور CKD ایتالیا وزن 0.95 کیلوگرم توان مصرفی 25 وات سرعت موتور 1950 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش خانگی هایلوکس هواکش 15 سانتی اتوماتیک

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد