مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد
فیلتر محصولات
قیمت
تومان تومان
شرکت سازنده
محصول کشور
مدت زمان گارانتی
فیلتر
121,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 23 وات سرعت موتور 2000 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده سایز پره ها 15 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین 15 سانتی
193,000 تومان
(1) دیدگاه
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 27 وات سرعت موتور 1650 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دارای ابعاد خارجی 27*27 سایز پره ها 20 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین20 سانتی
183,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
موتور CKD ایتالیا وزن 0.85 کیلوگرم توان مصرفی 24 وات هواکش خانگی لوکس سرعت موتور 2050 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 15 سانتی دریچه دار
235,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
موتور CKD ایتالیا وزن 1.35 کیلوگرم توان مصرفی 28 وات هواکش خانگی لوکس سرعت موتور 1650 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی دریچه دار
325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
موتور CKD ایتالیا وزن 1.95 کیلوگرم توان مصرفی 35 وات هواکش خانگی لوکس سرعت موتور 1350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی دریچه دار
367,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 2.1 کیلوگرم توان مصرفی 43 وات هواکش خانگی لوکس سرعت موتور 1320 دور شدت صدا 46 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی دریچه دار
426,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 2.6 کیلوگرم توان مصرفی 46 وات هواکش خانگی لوکس سرعت موتور 1100 دور شدت صدا 43 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 30 سانتی دریچه دار
119,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی موتور CKD ایتالیا وزن 0.45 کیلوگرم توان مصرفی 15 وات سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 10 سانتی خانگی فلزی
125,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 0.5 کیلوگرم موتور CKD ایتالیا توان مصرفی 16.5 وات سرعت موتور 2050 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 12 سانتی خانگی فلزی
269,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم سرعت 1400 دور توان مصرفی 36 وات شدت صدا 41 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 42 وات شدت صدا 45 دسی بل سرعت موتور 1350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 2 کیلوگرم توان مصرفی 45 وات سرعت موتور 1220 دور شدت صدا 49 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 30 سانتی خانگی فلزی
270,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.3 کیلوگرم توان مصرفی 41 وات سرعت موتور 2800 دور شدت صدا 47 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 15 سانتی خانگی فلزی
297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم توان مصرفی 51 وات سرعت موتور 2500 دور شدت صدا 54 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 52 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 58 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 33 وات شدت صدا 50 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 10 سانتی
880,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 35 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 50 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 12 سانتی
960,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 36 وات شدت صدا 49 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
1,800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3 کیلوگرم توان مصرفی 120 وات سرعت موتور 2450 دور شدت صدا 62 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
1,986,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 125 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 20 سانتی
4,250,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2430 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 25 سانتی
4,800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2370 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 30 سانتی
990,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.3 کیلوگرم توان مصرفی 115 وات شدت صدا 53 دسی بل سرعت موتور 1400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی
990,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.3 کیلوگرم توان مصرفی 155 وات شدت صدا 53 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی
1,030,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.8 کیلوگرم توان مصرفی 130 وات شدت صدا 59 دسی بل سرعت موتور 1420 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی
1,030,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.8 کیلوگرم توان مصرفی 170 وات شدت صدا 59 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی
1,073,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 7.4 کیلوگرم توان مصرفی 150 وات شدت صدا 61 دسی بل سرعت موتور 1400 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی
1,073,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 7.4 کیلوگرم توان مصرفی 200 وات شدت صدا 61 دسی بل سرعت موتور 1420 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی
1,104,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 8.7 کیلوگرم توان مصرفی 150 وات شدت صدا 63 دسی بل سرعت موتور 1420 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانتی
1,104,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 8.7 کیلوگرم توان مصرفی 180 وات شدت صدا 63 دسی بل سرعت موتور 1450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانتی
1,170,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 9 کیلوگرم توان مصرفی 170 وات شدت صدا 65 دسی بل سرعت موتور 1370 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانتی
1,170,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 9 کیلوگرم توان مصرفی 220 وات شدت صدا 65 دسی بل سرعت موتور 1410 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانتی
1,678,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 13 کیلوگرم هواکش صنعتی توان مصرفی 375 وات سرعت موتور 1350 دور شدت صدا 71 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
1,678,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 13 کیلوگرم هواکش صنعتی توان مصرفی 370 وات سرعت موتور 1380 دور شدت صدا 71 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی
1,230,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش صنعتی وزن 6.3 کیلوگرم توان مصرفی 140 وات شدت صدا 63 دسی بل سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم