مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

فیلتر
هواکش دمنده 15 سانتی آکسی لاین مدل VBX-15S2S هواکش VBX-15S2S دمنده 15 سانتی آکسی لاین هواکش دمنده 15 سانتی آکسی لاین مدل VBX-15S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
116,765 تومان 121,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 23 وات سرعت موتور 2000 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده سایز پره ها 15 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین 15 سانتی
هواکش دمنده 20 سانتی آکسی لاین مدل VBX-20S2S هواکش VBX-20S2S دمنده 20 سانتی آکسی لاین هواکش دمنده 20 سانتی آکسی لاین مدل VBX-20S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
186,245 تومان 193,000 تومان
(1) دیدگاه
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش خانگی وزن 0.7 کیلوگرم توان مصرفی 27 وات سرعت موتور 1650 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده دارای ابعاد خارجی 27*27 سایز پره ها 20 سانتی متر هواکش خانگی آکسی لاین20 سانتی
هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S هواکش VMA-10S2S دمنده 10 سانتی فلزی هواکش دمنده 10 سانتی فلزی مدل VMA-10S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
114,835 تومان 119,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی موتور CKD ایتالیا وزن 0.45 کیلوگرم توان مصرفی 15 وات سرعت موتور 2500 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 10 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S هواکش VMA-12S2S دمنده 12 سانتی فلزی هواکش دمنده 12 سانتی فلزی مدل VMA-12S2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
120,625 تومان 125,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 0.5 کیلوگرم موتور CKD ایتالیا توان مصرفی 16.5 وات سرعت موتور 2050 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 12 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S هواکش VMA-20C4S دمنده 20 سانتی  فلزی هواکش دمنده 20 سانتی  فلزی  مدل VMA-20C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
259,585 تومان 269,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم سرعت 1400 دور توان مصرفی 36 وات شدت صدا 41 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S هواکش VMA-25C4S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
286,605 تومان 297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 42 وات شدت صدا 45 دسی بل سرعت موتور 1350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S هواکش VMA-30C4S دمنده 30 سانتی فلزی هواکش دمنده 30 سانتی فلزی مدل VMA-30C4S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
313,625 تومان 325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 2 کیلوگرم توان مصرفی 45 وات سرعت موتور 1220 دور شدت صدا 49 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 30 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S هواکش VMA-15C2S دمنده 15 سانتی فلزی هواکش دمنده 15 سانتی فلزی مدل VMA-15C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
260,550 تومان 270,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.3 کیلوگرم توان مصرفی 41 وات سرعت موتور 2800 دور شدت صدا 47 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 15 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S هواکش VMA-20C2S دمنده 20 سانتی فلزی هواکش دمنده 20 سانتی فلزی مدل VMA-20C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
286,605 تومان 297,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.5 کیلوگرم توان مصرفی 51 وات سرعت موتور 2500 دور شدت صدا 54 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 20 سانتی خانگی فلزی
هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S هواکش VMA-25C2S دمنده 25 سانتی فلزی هواکش دمنده 25 سانتی فلزی مدل VMA-25C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
313,625 تومان 325,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش فلزی وزن 1.8 کیلوگرم توان مصرفی 52 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 58 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده هواکش 25 سانتی خانگی فلزی
فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S فن بین کانالی VLN-10C2S دمنده 10 سانتی فن بین کانالی دمنده 10 سانتی مدل VLN-10C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
772,000 تومان 800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 33 وات شدت صدا 50 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 10 سانتی
فن بین کانالی دمنده 12 سانتی مدل VLN-12C2S فن بین کانالی VLN-12C2S دمنده 12 سانتی فن بین کانالی دمنده 12 سانتی مدل VLN-12C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
849,200 تومان 880,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 35 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 50 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 12 سانتی
فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S فن بین کانالی VLN-15C2S دمنده 15 سانتی فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
926,400 تومان 960,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 1.6 کیلوگرم توان مصرفی 36 وات شدت صدا 49 دسی بل سرعت موتور 2450 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S-HP فن بین کانالی VLN-15C2S-HP دمنده 15 سانتی فن بین کانالی دمنده 15 سانتی مدل VLN-15C2S-HP
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
1,737,000 تومان 1,800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3 کیلوگرم توان مصرفی 120 وات سرعت موتور 2450 دور شدت صدا 62 دسی بل با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی
فن بین کانالی دمنده 20 سانتی مدل VLN-20C2S فن بین کانالی VLN-20C2S دمنده 20 سانتی فن بین کانالی دمنده 20 سانتی مدل VLN-20C2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
1,916,490 تومان 1,986,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 125 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2350 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 20 سانتی
فن بین کانالی دمنده 25 سانتی مدل VLN-25D2S فن بین کانالی VLN-25D2S دمنده 25 سانتی فن بین کانالی دمنده 25 سانتی مدل VLN-25D2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
4,101,250 تومان 4,250,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2430 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 25 سانتی
فن بین کانالی دمنده 30 سانتی مدل VLN-31D2S فن بین کانالی VLN-31D2S دمنده 30 سانتی فن بین کانالی دمنده 30 سانتی مدل VLN-31D2S
نمایش ویدیو
پیشنهاد ویژه محدود
4,632,000 تومان 4,800,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
فن بین کانالی وزن 3.1 کیلوگرم توان مصرفی 300 وات شدت صدا 60 دسی بل سرعت موتور 2370 دور با گارانتی 18 ماهه دمنده فن بین کانالی لاین ونت 30 سانتی

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد