مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد

فیلتر محصولات

قیمت

تومان تومان

شرکت سازنده

محصول کشور

مدت زمان گارانتی

فیلتر
هواکش رادیال دمنده 19 سانتی بک وارد طرح آلمان BEB-194V2S هواکش رادیال دمنده 19 سانتی بک وارد طرح آلمان BEB-194V2S
پیشنهاد شگفت انگیز
726,036 تومان 733,370 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش رادیال وزن 1.4 کیلوگرم توان مصرفی 60 وات سرعت موتور 2400 دور شدت صدا 48 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده 30 سانتی رادیال 19 سانتی طرح آلمان
هواکش رادیال دمنده 22 سانتی بک وارد طرح آلمان BEB-224V2S هواکش رادیال دمنده 22 سانتی بک وارد طرح آلمان BEB-224V2S
پیشنهاد شگفت انگیز
849,093 تومان 857,670 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
هواکش رادیال وزن 1.9 کیلوگرم توان مصرفی 90 وات سرعت موتور 2650 دور شدت صدا 51 دسی بل با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده هواکش دمنده 30 سانتی رادیال 22 سانتی طرح آلمان
هواکش دمنده 20/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-20/25A4S1 هواکش دمنده 20/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-20/25A4S1
پیشنهاد شگفت انگیز
4,713,083 تومان 4,760,690 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 12.6 کیلوگرم توان مصرفی 225 وات سرعت موتور 1250 دور شدت صدا 61 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 25*20 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 25/20 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-25/20G4S1 هواکش دمنده 25/20 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-25/20G4S1
پیشنهاد شگفت انگیز
4,713,083 تومان 4,760,690 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 15.5 کیلوگرم سرعت موتور 850 دور توان مصرفی 320 وات شدت صدا 63 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 20*25 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 25/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-25/25G4S1 هواکش دمنده 25/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-25/25G4S1
پیشنهاد شگفت انگیز
4,922,280 تومان 4,972,000 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 16.8 کیلوگرم سرعت موتور 680 دور توان مصرفی 370 وات شدت صدا 62 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 25*25 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 30/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-30/25G6S1 هواکش دمنده 30/25 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-30/25G6S1
پیشنهاد شگفت انگیز
5,414,508 تومان 5,469,200 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 25 کیلوگرم سرعت موتور 750 دور توان مصرفی 520 وات شدت صدا 64 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 25*30 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 30/30 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-30/30R6S1 هواکش دمنده 30/30 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-30/30R6S1
پیشنهاد شگفت انگیز
6,374,353 تومان 6,438,740 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 27 کیلوگرم سرعت موتور 550 دور توان مصرفی 500 وات شدت صدا 63 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 30*30 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 38/30 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-38/30R8S1 هواکش دمنده 38/30 سانتی سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته BEF-38/30R8S1
پیشنهاد شگفت انگیز
10,090,674 تومان 10,192,600 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 39 کیلوگرم سرعت موتور 580 دور توان مصرفی 720 وات شدت صدا 63 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 30*38 فوروارد سه سرعته
هواکش دمنده 20/20 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-20/20A4S هواکش دمنده 20/20 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-20/20A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,060,881 تومان 4,101,900 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 12.7 کیلوگرم توان مصرفی 320 وات شدت صدا 61 دسی بل سرعت موتور 1350 دور سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 20*20 فوروارد
هواکش دمنده 25/25 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/25G6S هواکش دمنده 25/25 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/25G6S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,233,161 تومان 4,275,920 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 18.5 کیلوگرم سرعت موتور 830 دور توان مصرفی 420 وات شدت صدا 57 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 25*25 فوروارد
هواکش دمنده 25/25 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/25G4S هواکش دمنده 25/25 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/25G4S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,725,389 تومان 4,773,120 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 18.5 کیلوگرم توان مصرفی 580 وات سرعت موتور 1250 دور شدت صدا 64 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 25*25 فوروارد
هواکش دمنده 25/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/30G6S هواکش دمنده 25/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-25/30G6S
پیشنهاد شگفت انگیز
5,414,508 تومان 5,469,200 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 25 کیلوگرم سرعت موتور 800 دور توان مصرفی 700 وات شدت صدا 69 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 30*25 فوروارد
هواکش دمنده 30/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-30/30R8S هواکش دمنده 30/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-30/30R8S
پیشنهاد شگفت انگیز
6,029,793 تومان 6,090,700 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 28.5 کیلوگرم سرعت موتور 650 دور توان مصرفی 460 وات شدت صدا 67 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 30*30 فوروارد
هواکش دمنده 38/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/30R8S هواکش دمنده 38/30 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/30R8S
پیشنهاد شگفت انگیز
9,623,057 تومان 9,720,260 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 39 کیلوگرم سرعت موتور 650 دور توان مصرفی 880 وات شدت صدا 69 دسی بل سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 30*38 فوروارد
هواکش دمنده 38/38 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/38R8S هواکش دمنده 38/38 سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد BEF-38/38R8S
پیشنهاد شگفت انگیز
10,459,845 تومان 10,565,500 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 45 کیلوگرم سرعت موتور 650 دور شدت صدا 70 دسی بل توان مصرفی 1100 وات سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 38*38 فوروارد
هواکش دمنده 20/10 سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد BEF-20/10A4S هواکش دمنده 20/10 سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد BEF-20/10A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,654,793 تومان 3,691,710 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 8.5 کیلوگرم توان مصرفی 190 وات سرعت موتور 1250 دور شدت صدا 64 دسی بل سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد با گارانتی 18 ماهه شرکت دمنده سانتریفیوژ دوطرفه 10*20 فوروارد
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-20/10A4S سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-20/10A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,654,793 تومان 3,691,710 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 13kg توان 190W جریان 0/85A گارانتی 18 ماه شدت صدا 74db قطر پروانه 25cm دور موتور 1250RPM حجم هوادهی M3/h) 1600)
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-25/10A4S سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-25/10A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,306,995 تومان 4,350,500 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 13kg توان 430W جریان 0/95A گارانتی 18 ماه شدت صدا 64db قطر پروانه 25cm دور موتور 1250RPM حجم هوادهی M3/h) 1400)
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-30/10G4S سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-30/10G4S
پیشنهاد شگفت انگیز
6,029,793 تومان 6,090,700 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 20kg توان 800W جریان 3/55A گارانتی 18 ماه شدت صدا 76db قطر پروانه 30cm دور موتور 1340RPM حجم هوادهی M3/h) 2000)
سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-30/10G4T سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد مدل BEF-30/10G4T
پیشنهاد شگفت انگیز
6,029,793 تومان 6,090,700 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 20kg توان 860W جریان 1.55A گارانتی 18 ماه شدت صدا 76db قطر پروانه 30cm دور موتور 1380RPM حجم هوادهی M3/h) 2450)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A2S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A2S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,814,767 تومان 3,853,300 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 12kg توان 190W جریان 1.33A گارانتی 18 ماه شدت صدا 73db قطر پروانه 25cm دور موتور 2650RPM حجم هوادهی M3/h) 1350)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A4S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,445,596 تومان 3,480,400 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 12kg توان 82W جریان 0.60A گارانتی 18 ماه شدت صدا 60db قطر پروانه 25cm دور موتور 1440RPM حجم هوادهی M3/h) 790)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A6S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A6S
پیشنهاد شگفت انگیز
3,445,596 تومان 3,480,400 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
گارانتی 18 ماه حجم هوادهی M3/h) 780) قطر پروانه 25cm دور موتور 980RPM توان 85W جریان 0.45A شدت صدا 60db وزن 12kg
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A4T سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-25/7A4T
پیشنهاد شگفت انگیز
3,445,596 تومان 3,480,400 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 12kg توان 97W جریان 0.40A گارانتی 18 ماه شدت صدا 51db قطر پروانه 25cm دور موتور 1450RPM حجم هوادهی M3/h) 500)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A4S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A4S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,147,021 تومان 4,188,910 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
توان 190W جریان 0.62A وزن 14.50kg گارانتی 18 ماه شدت صدا 63db قطر پروانه 30cm دور موتور 1420RPM حجم هوادهی M3/h) 1350)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A6S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A6S
پیشنهاد شگفت انگیز
4,147,021 تومان 4,188,910 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
توان 92W جریان 0.42A گارانتی 18 ماه وزن 14.50kg شدت صدا 63db قطر پروانه 30cm دور موتور 935RPM حجم هوادهی M3/h) 1400)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A4T سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-30/10A4T
پیشنهاد شگفت انگیز
4,147,021 تومان 4,188,910 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
توان 160W وزن 14.50kg جریان 0.46A گارانتی 18 ماه شدت صدا 52db قطر پروانه 30cm دور موتور 1435RPM حجم هوادهی M3/h) 840)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G4S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G4S
پیشنهاد شگفت انگیز
6,977,332 تومان 7,047,810 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 26kg توان 400W جریان 2.40A گارانتی 18 ماه شدت صدا 72db قطر پروانه 40cm دور موتور 1370RPM حجم هوادهی M3/h) 3200)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G6S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G6S
پیشنهاد شگفت انگیز
6,977,332 تومان 7,047,810 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 26kg توان 210W جریان 1.25A گارانتی 18 ماه قطر پروانه 40cm شدت صدا 62db دور موتور 950RPM حجم هوادهی M3/h) 2250)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G4T سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-40/12G4T
پیشنهاد شگفت انگیز
6,977,332 تومان 7,047,810 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 26kg توان 400W جریان 1.15A گارانتی 18 ماه شدت صدا 72db قطر پروانه 40cm دور موتور 1382RPM حجم هوادهی M3/h) 3300)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R4S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R4S
پیشنهاد شگفت انگیز
10,521,374 تومان 10,627,650 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 39kg توان 700W جریان 5.00A گارانتی 18 ماه شدت صدا 78db قطر پروانه 50cm دور موتور 1380RPM حجم هوادهی M3/h) 6100)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R6S سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R6S
پیشنهاد شگفت انگیز
10,521,374 تومان 10,627,650 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
توان 300W جریان 1.60A وزن 36.50kg گارانتی 18 ماه شدت صدا 73db قطر پروانه 50cm دور موتور 920RPM حجم هوادهی M3/h) 3900)
سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R4T سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد مدل BEB-50/16R4T
پیشنهاد شگفت انگیز
10,521,374 تومان 10,627,650 تومان
با ضمانت : 18 ماهه دمنده
وزن 39kg توان 800W جریان 2.50A گارانتی 18 ماه شدت صدا 78db قطر پروانه 50cm دور موتور 1390RPM حجم هوادهی M3/h) 6100)

فهرست

جستجو

مشاهده همه محصولات
محصولی پیدا نشد